28 nov, 22

Introduktion av Idhammar Systems

Tom HedgesBLOGGNo Comments
Leverantör av underhållslösningar i världsklass

Idhammar Systems har sedan starten 1971 levererat underhållssystem till några av de mest framstående tillverknings- och räddningstjänstorganisationerna i världen. Vårt mål är att hjälpa kunder inom dessa och andra sektorer att få bättre kontroll över anläggningar och underhåll samt minska störningsrisker.

Vi utvecklade världens första kommersiella underhållssystem. Vårt mål har alltid varit att leverera lösningar som förändrar underhållshanteringen i alla maskinbaserade driftsmiljöer. Sedan starten har vi arbetat hårt med att ständigt förbättra och utrusta våra system med den gedigna funktionalitet som krävs för att lösa våra kunders komplexa och föränderliga behov.

Våra EHS-kompatibla lösningar förenklar underhållet, förbättrar effektiviteten och minskar antalet haverier, vilket leder till lägre driftskostnader och maximerad driftstid.

Tack vare vårt nyliga förvärv av Valsoft Corp är vi nu bättre rustade än någonsin för att kunna utveckla toppmodern programvara som uppfyller de unika behoven hos varje organisation vi arbetar med – samtidigt som vi fortsätter att fokusera på personliga kundrelationer.

Smartare anläggningsunderhåll och förrådshantering

Vi strävar efter att ta bästa praxis till nya nivåer samtidigt som vi säkerställer säkerhetsefterlevnad och kostnadskontroll. Med hjälp av våra lösningar kan man tilldela rätt resurser till rätt uppgift vid rätt tidpunkt, avlägsna flaskhalsarna som orsakas av begränsad dataåtkomst och öka produktiviteten genom att öka drifttiden.

Ständiga förbättringar är kärnan i vårt arbete och vi tillhandahåller en gedigen grund för lean production, samtidigt som vi maximerar energieffektiviteten.

Våra system samlar in och analyserar data som ger kunderna en tydligare överblick över sin nuvarande verksamhet, så att de lättare kan hitta förbättringsområden och fastställa grundorsaken till fel och problem.

Tack vare molntekniken ger vi kunderna möjligheten att kunna sköta underhållet på distans och få lösningar med enkel skalbarhet.

Sektorer vi samarbetar med:

Tillverkande industri

Många tillverkare har ännu inte utnyttjat fördelarna med den oändliga mängd data som genereras i tillverkningsprocesser. Kunder inom många specialistområden kommer till oss för att modernisera sina underhållsmetoder så att de kan få ut mesta möjliga från dessa data. Vi hjälper dem även att få bättre kontroll över underhållsplanering och kostnader, vilket är avgörande för att kunna hålla sig konkurrenskraftig inom denna bransch.

Räddningstjänst

Anläggningsunderhåll och kontroller före och efter användning är alla viktiga metoder som kan få katastrofala konsekvenser om de inte hanteras effektivt. Vår programvara för förrådshantering förutser kontrollkrav och gör det möjligt för användare att registrera anläggningars kontrollresultat och defekter korrekt i ett centraliserat system. Detta säkerställer att anläggningarna alltid är redo och tjänsterna alltid tillgängliga.

Livsmedelstillverkning

I denna bransch är ständigt hög prestanda avgörande för att upprätthålla vinster och kundnöjdhet. Vi hjälper livsmedelstillverkare att upprätthålla smidig drift genom att genomgående förbättra utrustningseffektiviteten. Dessutom ger rapporteringsfunktionen insikt i svinnorsaker, vilket möjliggör snabbare lösningar.

Fordonstillverkning

Vi har i årtionden samarbetat med tillverkare i branschen som myntade konceptet lean. Våra fordonslösningar hjälper företagen genom varje steg i tillverkningsprocessen, från anläggningsunderhåll till förutsägande underhåll och korrigerande underhåll.

Läkemedels- och kemisk industri

Planerat förutsägande underhåll, automatiska kontroller av viktiga element och komplext förrådsunderhåll ser till att verksamheten löper smidigt i denna krävande miljö.

Tryckeri och förpackningstillverkning

Stora upplagor som kräver långa drifttider i hög hastighet utgör en unik utmaning inom denna sektor och driftstopp orsakar avsevärda förluster. Vi förebygger maskinproblem och ger teknikerna ständig tillgång till fullständig prestandaöverblick.

Papperstillverkning

Sedan 1972 har våra lösningar hjälpt pappersbruk att skydda sina investeringar i höghastighetsmaskiner för papperstillverkning genom att underlätta de högsta underhållsstandarderna.

Allmännyttiga tjänster och anläggningar

Frekvent förnyelse av utrustning är en stor utmaning på grund av den tekniska utvecklingstakten inom denna sektor. Våra underhållslösningar hjälper till att hålla infrastrukturen för distribution igång, trots stora avstånd mellan olika delar av systemen.

Hur vi gör skillnad

Vi brinner för att göra verklig skillnad inom varje organisation vi samarbetar med. Av den anledningen tar vi steget bortom hyllplanslösningar och vägleder istället kunderna genom implementeringsresan för att säkerställa att de får ut det mesta av vår programvara. På så sätt får våra kunder en grundlig förståelse för varje funktion och varje möjlighet att samla in data.

Vårt datoriserade underhållssystem

Vårt datoriserade underhållssystem innehåller en rad moduler för anläggningskontroll och produktionsoptimering:

 • Anläggningsunderhåll
 • Tillståndsbaserat underhåll
 • Förrådsunderhåll
 • OEE-övervakning
 • Datainsamling
 • Grundorsaksanalys
 • Rapportering

Implementering

Vi ser till att vår programvara kommer igång så snabbt som möjligt och orsakar minimala störningar. Detta sker genom flera olika faser:

 • Planering: Här analyserar vi kundens hård- och mjukvarukrav och upprättar en implementeringsplan.
 • Datarensning: Vi anpassar kunddatabaser, rensar data för korrekta värden och säkerställer att all data är kompatibel.
 • Genomgång efter implementering: Vi spanar mot framtiden och dokumenterar förbättringsmöjligheter och bättre användbarhet för ökad avkastning på investering.
 • Teknisk installation: I detta skede implementeras lösningarna och eventuella externa system integreras.
 • Utbildning och support: It-administratörer, ledning, operatörer och andra berörda användare utbildas för att få ut det mesta av systemet.

Vi stannar inte vid implementeringsstadiet. Vi erbjuder en rad tilläggstjänster som är utformade för att hjälpa kunder att få ut det mesta av vår programvara.

Konsultverksamhet

Våra interna experter ger vägledning kring följande:

 • Lean manufacturing och OEE
 • Fortlöpande förbättringar
 • Lean TPU
 • Energihantering

Tack vare detta kan våra kunder få maximal avkastning från sina data, minska all sorts svinn och optimera energianvändningen.

Integreringar

Våra lösningar är designade för att integreras med ett brett utbud av andra system. I vissa situationer krävs dock skräddarsydda integrationer. I dessa fall samarbetar våra systemanalytiker och utvecklare med kunder för att tillgodose deras unika behov.

Utbildning

Utöver våra standardutbildningar erbjuder vi även skräddarsydda kurser. Vi utbildar användare inom följande nyckelområden:

 • Rapportskrivning: Här lär sig personalen ta steget förbi automatisk rapportering och utveckla skräddarsydda och avancerade rapporter.
 • CI och kvalitetsövervakning: Denna utbildning ger kunskap kring hur våra lösningar kan användas för dessa specifika ändamål.
 • Uppfräschande utbildning: Dessa utbildningssessioner är perfekta för användare som känner att de behöver en uppfräschning av sina kunskaper.
 • Avancerad systemutbildning: Utbildning inom systemintroduktion, systemadministration och avancerad teknik hjälper berörd personal att utnyttja våra lösningars fulla potential.
 • Avancerad underhållsutbildning: Med utbildning kring arbetsorderhantering, anläggningsstruktur och dokumenthantering, samt planerat och förutsägande underhåll lär sig avancerade användare att uppnå budgetminskning och efterlevnadsmål.
 • Förråds- och inköpsutbildning: Med denna utbildning hjälper vi våra kunder att nå sina förrådsminskningsmål.

Vi är glada över att kunna stödja våra kunder under deras optimeringsresa och vi är alltid redo att anpassa oss när kraven förändras, så att våra lösningar ger de mest effektfulla resultaten varje gång. Kontakta oss här för att ta reda på hur vi kan hjälpa er organisation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This field is required.

This field is required.

PRISSÄTTNING

Kontakta någon av våra konsulter för ett prisförslag …