Lösningar

Vår lösning: Moduler

Den kompletta sviten med underhållssystem- och OEE-verktyg för underhåll av era anläggningar och/eller produktionsoptimering.
Page Title

Vår lösning: Moduler

UNDERHÅLL  |  HANTERA  |  SPÅRA
Förutse  >  identifiera  >  rätta till

Identifiera snabbt var ert fokus bör ligga vid en viss tidpunkt. Idhammars underhållssystem preciserar era underhållsprioriteringar genom att fokusera på att göra det möjligt för organisationer – fordonstillverkare, räddningstjänst, livsmedelstillverkare, tillverkande industri, läkemedels- och kemisk industri, tryck- och förpackningsindustri, pappersbearbetning och produktion, allmännyttiga tjänster och anläggningar – att förutse var problemen kan ligga och var förbättringsmöjligheterna finns.

Effektivisera  >  koordinera  >  kontrollera

Genom en snabb överblick av det aktuella läget, tillgänglig på valfri plats för alla godkända användare, effektiviserar Idhammar Systems era processer och minskar era årliga underhållskostnader med 5-15 %. Vårt system samlar data från varje process på ett och samma ställe för att kunna lära av tidigare handlingar, förstå maskin- och utrustningshistorik och allokera resurser till rätt uppgift vid rätt tidpunkt.

Koppla samman  >  var proaktiv  >  upptäck

Data kopplar samman människor och arbetsflöden, verksamheter och ledningsrapportering och ansvar med uppgifter. Idhammars enhetliga plattform gör att ni snabbt kan övergå från reaktiv underhållsverksamhet till proaktiv; från att komma ikapp till att ligga steget före, från manuell rapportering till automatiserade insikter.

ANLÄGGNINGSUNDERHÅLL
Använda korrekt anläggningsdata för att minska underhållskostnaderna

Idhammars modul för anläggningsunderhåll ger alla fördelar med ett underhållssystem och tillhandahåller ett anläggningsregister med obegränsade anläggningshierarkier för att identifiera och kontrollera alla underhållbara anläggningar. Följande ingår: Unik identifierare och anläggningstyp; nyckeltal; leverantör- och modelldetaljer; kostnadsställe; ägare och plats; materialförteckning; och teknisk specifikation.

Med modulens arbetsorderverktyg kan ni sätta prioriteringar, start- och slutdatum/tider och allokera resurser för att balansera arbetsbelastningar och gruppuppgifter inom olika projekt. För planerade underhållsuppgifter kan ni ställa in återkommande standardjobb efter anläggningstyp. Modulen erbjuder även funktioner som schemaläggning av inspektioner och smörjningsarbeten, dokument- och ritningshantering, kompetensregister och förutsägbart underhåll.

 • Se alla underhållbara anläggningar var ni än befinner er
 • Minska era årliga underhållskostnader med 5-15 %
 • Avkastning på investering (ROI) inom 6-12 månader
TILLSTÅNDSBASERAT UNDERHÅLL
Upptäck problemen när de inträffar

Idhammars modul för tillståndsbaserat underhåll gör det möjligt för anläggningstekniker och kalibreringsspecialister att enkelt upptäcka fel och varnar snabbt vid oväntade problem. Även om det är viktigt att förutse “värsta tänkbara” scenarier – och avstyra oplanerade driftstopp – kräver den normala driften konstant vaksamhet och noggrannhet. Regelbunden tillståndsövervakning och noggrann granskning av anläggningskontroller är inbyggt i modulen.

Varje team kan definiera sina egna mätparametrar som t.ex. oljeanalys, drivremsspänning och driftstemperaturer/tryck. Modulen tillhandahåller löpande register över anläggningskontroller och verifiering av att alla relevanta juridiskt, kvalitets-, miljö- och säkerhetskontroller är i sin ordning. Rapportering är enkelt; tillståndsdata exporteras till Excel, uppdateras och återimporteras till systemet.

 • • En enda lagringsplats för kalibreringsdata
 • • Juridiska, miljö- och arbetsmiljökontroller
 • • Funktion för tillståndsexport/import
OEE-ÖVERVAKNING
Förbättra produktivitet, batchspårbarhet och energianvändning

Idhammars modul för OEE-övervakning ger dig den insikt som är så viktig för att kunna utvärdera och förbättra produktiviteten och på så sätt kunna åstadkomma intelligent kostnadsminskning. Fånga arbetskostnader på detaljnivå; per anläggning, skift, produkt eller arbetsorder. Arbetsnivåer för medarbetarnas olika kompetenser kan ställas in för att ge ett aktuellt värde för arbetskraftseffektivitet. Detta kan mätas både före och under varje produktionsomgång och kan anpassas efter era specifika mål eller behov.

Ni kan även ställa in varningar för problem med bristfällig produktion för att minska produktionssvinn, och även tillhandahålla kvalitetssäkringar och information till kunder eller tillsynsmyndigheter. Få realtidsinformation om vatten- och energiförbrukning för att kunna fatta smarta beslut om var processer och beteenden kan justeras för att hjälpa till att minska kostnaderna och er verksamhets koldioxidavtryck.

 • • Utvärdera och förbättra produktiviteten
 • • Beakta samtliga detaljer kring arbetskraftskostnader
 • • Få realtidsinformation om processer och beteenden
FÖRRÅDSHANTERING
Lägg mindre tid på förrådsvärdering och hantera inköp sömlöst

Idhammars förrådshanteringsmodul tillhandahåller automatisk återbeställning för att förebygga förrådsbrist och minimera störningar och driftstopp; med mindre tid vid butiksdisken. Den här modulen tillhandahåller onlinebaserad förrådshantering i realtid, vilket drastiskt reducerar det som teknikerna behöver göra för kontrollera, reservera eller anskaffa delar eller komponenter.

Rekvisitioner, inköpsordrar, leveranser, returer, fakturor och krediter kan alla hanteras inom modulen. Inköpsorderformat kan anpassas lokalt för att möta individuella kundbehov och antingen skrivas ut eller e-postas. Ni får också en skräddarsydd överblick över reservdelar och förrådshantering. Förrådstransaktioner registreras och kan – om så önskas – automatiskt generera påfyllning.

 • Förrådsunderhåll och smartare inköp
 • Automatisk återbeställning
 • Minskad administration och manuell kontroll
DATAINSAMLING
Få djupare insikt och större effektivitet

Idhammars datainsamlingsmodul ger noggrannare observationer genom hela produktionsprocessen. När OEE når 65 % och däröver ger manuell datainsamling inte längre de heltäckande insikter ni behöver vid exakt den tidpunkt ni behöver dem. Med den pappersbaserade datainsamlingsmetoden riskerar man alltid att missa viktiga detaljer som kortare stopp och exakta start-/stopptider. Operatörer kan också glömma eller vara för upptagna för att registrera detaljer, och de kan helt enkelt tappa bort pappersdokumenten i en hektisk produktionsmiljö.

I Idhammar OEE Line Data Portal kan operatörer på ett enkelt, snabbt och noggrant sätt samla in korrekta data gällande driftstopp och exakta tidpunkter för produktionsstart och haverier. Denna information kan sedan jämföras och analyseras och era förbättringsmöjligheter prioriteras för att öka er totala produktion och produktivitet.

 • Datainsamling på verkstadsgolvet
 • Portal för manuell produktionslinjedata (LDP)
 • Portal för automatisk produktionslinjedata (LDP)
RAPPORTERING
Informera, förbättra, accelerera

Idhammars rapporteringsmodul tillhandahåller lättförståeliga instrumentpaneler som gör det möjligt att få en tydlig överblick över utförande och göra jämförelser med nyckeltal. Information ges efter datum och tid (dagliga/veckovisa verksamhetsrapporter), produktgrupp/produkt, skift, plats, område eller linje. Varningsfunktionen meddelar automatiskt utsedda teammedlemmar via sms, e-post, instrumentpanel eller Andon-display om att arbetsordrar kan uppdateras och automatiskt skickas till ett tillhörande underhållssystem.

Andonpaneler är strategiskt placerade i slutet av varje produktionslinje och tillhandahåller linjespecifika nyckeltal som teamen som arbetar med produktionslinjeförbättringar har stor användning av i sitt arbete. Panelerna förmedlar information i realtid om produktionslinjens OEE, och displayerna är inställda på att automatiskt uppdatera innehåll och kontrollera om villkoren för OEE-företagsvarning har uppfyllts.

 • OEE-instrumentpaneler som visar produktionslinjernas prestandastatus
 • Automatiska varningar för att påskynda svarstider
 • Detaljerade rapporter för informerade beslut
GRUNDORSAKSANALYS
Skapa en förbättringsagenda för att driva förändringen framåt

Idhammars modul för grundorsaksanalys är uppbyggd i säkra SQL-databaser och gör det möjligt för er att samla in data i realtid och därefter gå till botten med specifika delar eller händelser. Detta gör att kan ni snabbare kan identifiera och ta itu med grundorsakerna till olika produktionsproblem genom några få knapptryckningar.

Modulen tillhandahåller också “tänk-om”-rapporter för att jämföra er nuvarande OEE-procent och titta på vilka förbättringar som kan uppnås genom att ta bort eller eliminera risken för att en viss händelse återinträffar. Med hjälp av sofistikerade analysverktyg kommer ni att kunna bedöma effekten av att använda särskilda maskiner, komponenter eller skift inom er organisation. Med en helt integrerad förbättringsagenda får ni en solid och överblickbar grund att utgå från för att kunna eliminera eller förebygga förluster.

 • Fastställ grundorsaken snabbt
 • Minska projektriskerna
 • Få full överblick över OEE och detaljer om eventuella förluster

Idhammar Systems är certifierade inom kvalitet (ISO 9001) och informationssäkerhet (ISO 27001).

ISO-Logos
BOKA ER GRATISDEMO HÄR
Välj de moduler ni skulle vilja veta mer om från listan till höger och fyll i formuläret för en demonstration.
Eller klicka på länkarna nedan för att titta på modulerna.

  Lösningar

  PRISSÄTTNING

  Kontakta någon av våra konsulter för ett prisförslag …