"

Säkerställer
driftsäker
anläggning

En enhetlig plattform

Sedan 1971, Har Idhammar Underhållssystem och OEE Systems möjliggjort övervakning, underhåll och utveckling av driftsäkerhet inom alla typer av industrier. Våra lösningar hjälper er oavsett industri att säkerställa kravuppfyllnad inom arbetsmiljö, miljö och hantering av risker.

Vad all utrustning behöver

Våra underhållssystem ger samordnat anläggningsunderhåll och effektivitetsförbättringar för den smartare fabriken:

Lower operational costs with Idhammar Systems

Lägre driftskostnader

Minimise loss with Idhammar Systems

Minskade förluster

Reduce downtime with Idhammar Systems

Färre driftstopp

Eliminate disruption with Idhammar Systems

Avlägsnande av störningar

OM VÅRA APPLIKATIONER

Idhammar Systems-sviten

Idhammar Systems kan alltid hjälpa er att förbättra era möjligheter eller ta er till nästa nivå. Från lean production till att optimera effektiviteten hos er utrustning, från underhållsstyrning till underhållssystem, från verkstadsgolvet till smartare förrådshantering och inköp; vi hjälper er att identifiera och implementera väsentliga förbättringar.

asset-management-systems

Digital transformation i praktiken

Idhammar Systems använder säkra databaser med SQL för att samla in data om den aktuella situationen och lokalisera specifika element/händelser. De hjälper er att identifiera och hantera grundorsaker och förbättringsområden.

ANLÄGGNINGSUNDERHÅLL

Tack vare ett lättöverskådligt anläggningsregister med funktioner som arbetsledning och planerat anläggningsunderhåll kan ni i denna modul se exakt vad som behöver åtgärdas samt var och när. Undvik oplanerade driftstopp och dess kostnader.
LÄS MER

Tillståndsbaserat underhåll

Upptäck fel enkelt genom regelbunden tillståndsövervakning. Kvalitetssäkrare och kalibreringsspecialister får snabb och enkel tillgång till korrekta, löpande register och verifiering av att alla relevanta juridiska, kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö- och säkerhetskontroller är uppdaterade.
LÄS MER

FÖRRÅDSHANTERING

Förebygg förrådsbrist genom automatisk återbeställning. Den här modulen tillhandahåller onlinebaserad förrådshantering i realtid, vilket drastiskt reducerar antalet resor som teknikerna inom er organisation behöver göra för att kontrollera, reservera eller anskaffa delar eller komponenter.
LÄS MER

Rapportering

Mätning av relevanta parametrar på produktionslinjen hjälper till att uppnå lean production-mål. Den här modulen gör det möjligt för er att jämföra faktiska resultat med era del- och slutmål, och ta itu med kritiska områden direkt istället för att skjuta det på framtiden.
LÄS MER

DATAINSAMLING

Öka er totala produktion och produktivitet. Gör det möjligt för operatörer på verkstadsgolvet att snabbt kunna samla in korrekta data. Datan kan sedan jämföras och analyseras och förbättringsmöjligheter prioriteras. The data can then be compared and analysed, and improvement opportunities prioritised.
LÄS MER

GRUNDORSAKSANALYS

Grundorsaksanalys av övergripande utrustningseffektivitet (OEE) ger "tänk-om"-utvärderingar för att bedöma effekten av att använda särskilda maskiner, komponenter eller skift inom er organisation. På så sätt kan ni noggrant planera, övervaka och stimulera framsteg genom att sätta specifika mål och slutdatum.
LÄS MER

OEE-ÖVERVAKNING

Fånga arbetskostnader på detaljnivå – per anläggning, skift, produkt eller arbetsorder. Minimera svinn, identifiera problem med bristfällig produktion och tillhandahåll kvalitetssäkring och information till kunder eller tillsynsmyndigheter.
LÄS MER

Tillståndsbaserat underhåll

Upptäck fel enkelt genom regelbunden tillståndsövervakning. Kvalitetsbedömare och kalibrerare har korrekta, löpande register och verifiering av att alla relevanta juridiska, kvalitets-, miljö- och säkerhetstester är uppdaterade.
LÄS MER

FÖRRÅDSHANTERING

Förebygg förrådsbrist genom automatisk återbeställning. This module provides real-time, online stock management, helping engineers within your organisation avoid multiple journeys to check, book or obtain parts or components.
LÄS MER

Rapportering

Mätning av relevanta parametrar på produktionslinjen hjälper till att uppnå lean production-mål. Den här modulen gör det möjligt för er att jämföra faktiska resultat med era del- och slutmål, och ta itu med kritiska områden direkt istället för att skjuta det på framtiden.
LÄS MER

DATAINSAMLING

Öka er totala produktion och produktivitet. Gör det möjligt för operatörer på verkstadsgolvet att snabbt kunna samla in korrekta data. Datan kan sedan jämföras och analyseras och förbättringsmöjligheter prioriteras. Datan kan sedan jämföras och analyseras och förbättringsmöjligheter prioriteras.
LÄS MER

Core ananlysis

Core analysis of overall equipment effectiveness (OEE) provides ‘What-if’ evaluations to assess the impact of using particular machines, components, or shifts within your organisation; accurately plan, monitor, and encourage progress by setting specific targets and completion dates…
LÄS MER

OEE-ÖVERVAKNING

Fånga arbetskostnader på detaljnivå – per anläggning, skift, produkt eller arbetsorder. Minimise waste, identify issues with sub-standard production, provide quality assurance and customer or regulatory audit information…
LÄS MER

ANLÄGGNINGSUNDERHÅLL

From easy-view asset register, to work management, to planed maintenance, this module enables you to see precisely what needs attention, where, and when. Avoid unplanned downtime and the associated costs…
LÄS MER

Våra kunder är bland andra ...

Med oss får ni många möjligheter:

1

Bygg er verktygslåda

Vår lösning är modulär. Ni kan välja hela systemet eller helt enkelt välja de delar av programvaran som ni känner att er verksamhet kommer att ha störst nytta av.

2

Välj er plattform

Molnbaserad eller on-premise. Vi kan hjälpa er att fatta rätt beslut om ni funderar på att byta från on-premise till molnlösningen.

3

Utöka befogenheterna för era användare

Intelligent och centraliserad kontroll gör det möjligt för era användare att utföra rutinuppgifter och hantera problem på ett enklare och mer effektivt sätt.

Idhammar Systems är certifierade inom kvalitet (ISO 9001) och informationssäkerhet (ISO 27001).

ISO-Logos

Ledande företag runt om i världen drar nytta av våra systemlösningar inom underhåll, förråd, inköp och produktionsekonomi. Tillsammans med många års erfarenhet från olika typer av verksamheter kan vi hjälpa er att uppnå ett optimalt underhåll och anläggningsutnyttjande. Med vårt stöd får ni bättre tillgänglighet, bättre produktivitet med färre resurser och mindre slöseri.

Sektorer vi samarbetar med

Automotive Sector - Idhammar Systems

Strömlinjeformat anläggningsunderhåll är oumbärlig. En enda datakälla samordnar hela produktionsanläggningen.

Emergency Services Sector - Idhammar Systems

Elektronisk spårning, prognostisering och planering av standardkontroller säkerställer konstant beredskap.

Food & Beverage Sector - Idhammar Systems

Produktionslinjer med hög genomströmning måste alltid prestera på topp.

General Manufacturing Sector - Idhammar Systems

Vi hjälper till att sätta ”smart” I första rummet i tillverkarens verksamhet.

Paper Manufacturing Sector - Idhammar Systems

I denna starkt reglerade sektor är kompromisslöst kompatibla underhållsprocedurer väsentliga. Kontinuerlig förbättring av produktionen är avgörande.

Phamaceutical & Medical Sector - Idhammar Systems

Ett omfattande utbud av maskintyper på fabriksgolvet kräver konstant vaksamhet och noggrannhet.

Print & Packaging Sector - Idhammar Systems

Lean manufacturing ligger i ropet för papperstillverkare som befinner sig under allt större press att minska kostnaderna.

Utilities & Facilities Sector - Idhammar Systems

Behovet av lägre kostnader för anläggningsunderhåll och kortare driftstopp förstärks av efterlevnadsöverväganden.

Automotive Sector - Idhammar Systems

Strömlinjeformat anläggningsunderhåll är oumbärlig. En enda datakälla samordnar hela produktionsanläggningen.

emergency-services

Elektronisk spårning, prognostisering och planering av standardkontroller säkerställer konstant beredskap.

General Manufacturing Sector - Idhammar Systems

Vi hjälper till att sätta ”smart” I första rummet i tillverkarens verksamhet.

Food & Beverage Sector - Idhammar Systems

Produktionslinjer med hög genomströmning måste alltid prestera på topp.

Paper Manufacturing Sector - Idhammar Systems

I denna starkt reglerade sektor är kompromisslöst kompatibla underhållsprocedurer väsentliga. Kontinuerlig förbättring av produktionen är avgörande.

Phamaceutical & Medical Sector - Idhammar Systems

Ett omfattande utbud av maskintyper på fabriksgolvet kräver konstant vaksamhet och noggrannhet.

Print & Packaging Sector - Idhammar Systems

Lean manufacturing ligger i ropet för papperstillverkare som befinner sig under allt större press att minska kostnaderna.

Utilities & Facilities Sector - Idhammar Systems

Behovet av lägre kostnader för anläggningsunderhåll och kortare driftstopp förstärks av efterlevnadsöverväganden.

TA STEGET MOT FÖRÄNDRING

Med mycket att tänka på kring så många aspekter av er verksamhet kan en förändring ofta kännas som ett komplext projekt. Idhammar Systems konsulter har direkt branscherfarenhet och förstår era utmaningar.

Vi finns här för att hjälpa er att göra det bästa draget på det bästa sättet:

HEMSIDA

PRISSÄTTNING

Kontakta någon av våra konsulter för ett prisförslag …