IDHAMMAR

VILLKOR

Denna webbplats ägs av Idhammar Systems Ltd och är skyddad av både upphovsrätt och databasrättigheter. Er användning av webbplatsen är föremål för följande villkor och integritetspolicyn och er fortsatta användning av webbplatsen indikerar att ni accepterar dessa villkor. Idhammar Systems förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar på webbplatsen utan föregående meddelande. Om ni har frågor eller funderingar angående dessa villkor är ni välkomna att kontakta Idhammar Systems på adressen nedan.

Webbplatsfriskrivning

Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast i allmänt informationssyfte och även om Idhammar Systems Ltd. vidtar alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt, ges ingen garanti eller utfästelse att informationen och materialet på webbplatsen är komplett eller utan fel.

Idhammar Systems kan inte garantera att denna webbplats är felfri. Om ni upptäcker något fel som påverkar er åtkomst till eller användning av denna webbplats, bör ni omedelbart rapportera det till Idhammar Systems Ltd. Idhammar Systems Ltd.

Idhammar Systems Ltd. förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska specifikationerna för denna webbplats eller avbryta tillhandahållandet av denna webbplats av operativa skäl, inklusive men inte begränsat till underhåll, reparation, förbättringar eller på grund av en nödsituation.

Materialet på denna webbsida utgör varken ett erbjudande eller annan professionell rådgivning. Om ni behöver råd gällande ett juridiskt problem eller ärende, rekommenderar vi er att söka specifik juridisk rådgivning.

Så långt det är tillåtet enligt lag frånsäger sig Idhammar Systems Lt. allt ansvar för förlust eller skada som uppstår till följd av användningen av denna webbplats eller som kan härröras till innehållet på denna webbplats.

Idhammar Systems Ltd kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att webbplatsen är fri från virus, men vi rekommenderar er att använda ett eget virusskyddsprogram.

Idhammar Systems Ltd garanterar inte att webbplatsen är kompatibel med er webbläsare eller datorkonfiguration.

Idhammar Systems Ltd. tar inget ansvar och ska inte hållas ansvarigt för skador på eller virus som kan infektera er dator eller annan egendom på grund av er åtkomst till, användning av eller surfande på webbplatsen. Idhammar Systems ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för någon personskada, förlust eller anspråk eller några direkta, indirekta, oförutsedda skador eller följdskador av något slag (inklusive men inte begränsat till förlorad vinst, data eller förlorade besparingar) hur än dessa uppstår (inklusive, men inte begränsat till som ett resultat av Idhammar Systems Ltd försumlighet) i samband med användningen av eller beroende på material och information som visas på denna webbplats.

Era skyldigheterv

Ni samtycker till att ni inte kommer att använda denna webbplats:

för bedrägliga eller olagliga ändamål eller i samband med eller i syfte att begå ett brott;
för att skapa en falsk identitet;
för att göra intrång i tredje parts immateriella rättigheter eller rättigheter till publicitet eller integritet;
för att bryta mot en lag, stadga, förordning, regel eller licens som är tillämplig på er;
för ärekränkande, kränkande eller olagligt hotande eller trakasserande ändamål;
för obscena eller pornografiska ändamål.
Upphovsrättsmeddelande

Allt innehåll (inklusive men inte begränsat till grafik, text, information, data och dokument) och designen av denna webbplats är skyddad av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter och tillhör Idhammar Systems Ltd. © Idhammar Systems Ltd. 2018. Alla rättigheter förbehållna.

Ni får skriva ut eller ladda ner utdrag av webbplatsens innehåll i elektronisk form på er lokala hårddisk för enbart personligt, icke-kommersiellt bruk och forskning. Ni får inte senare eller på annat sätt göra några ändringar av material som ni skriver ut eller laddar ner, inklusive och utan begränsning till borttagning av meddelanden om upphovsrätt eller äganderätt.

Det är förbjudet att använda någon del av materialet eller innehållet på denna webbplats för något annat ändamål, inklusive och utan begränsning till distribution, reproducering, modifiering, redigering, kopiering eller användning för kommersiella ändamål. Det är förbjudet att inkorporera innehållet eller någon del av webbplatsen i något annat verk eller publikation. Kontakta oss om ni vill använda materialet på denna webbplats för något annat ändamål, eller vill länka till denna webbplats.

Länkar

Denna webbsida kan innehålla länkar som gör att ni kan besöka andra webbsidor som drivs av tredje part. Ni bekräftar och samtycker till att Idhammar Systems inte har någon kontroll över innehållet eller informationen som tillhandahålls på sådana webbplatser och inte kan hållas ansvarig för skyddet och integriteten av all information som ni kan tillhandahålla på dessa webbplatser.

Cookies

Idhammar Systems Ltd. använder cookies på webbsidan. En cookie är en liten mängd data som lagras på er dators hårddisk för att göra det lättare att identifiera er och som kommer att avslöjas för Idhammar Systems när ni använder webbplatsen. Om ni inte vill att er information ska lagras på detta sätt kan ni konfigurera er webbläsare så att den inte accepterar cookies, även om det kan försämra kvaliteten på den tillhandahållna tjänsten.

Jurisdiktion

Dessa villkor och innehållet på webbplatsen ska regleras och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales och eventuella tvister ska vara föremål för den exklusiva jurisdiktionen i de engelska domstolarna.

Ytterligare information

Denna webbsida tillhandahålls av Idhammar Systems Ltd.

Idhammar Systems Ltd.
Kontakta Oss | Idhammar Systems
The Pithay,
Bristol BS1 2NB
UK

Tel: +44 (0)1621 814 480

Idhammar Systems Ltd. är ett brittiskt registrerat företag sedan 2006 med registreringsnr. 1912489

PRISSÄTTNING

Kontakta någon av våra konsulter för ett prisförslag …