Konsultverksamhet

Genom våra kompletterande konsulttjänster får ni hjälp med att locka intressenter och säkerställa engagemang både på verkstadsgolvet och ledningsnivå.

Ta steget in i en datacentrerad företagskultur

Att hantera förändring är ofta en komplex utmaning. En förändringsstrategi är avgörande för att inse fördelarna med era nya applikationer, er övergång till digitalisering och er förmåga att utnyttja och dela data i realtid, för realtidsförbättringar. Den är också avgörande för att kunna optimera er avkastning på investering.

Idhammar Systems fungerar som förändringskatalysatorer som har effekt på hela er verksamhet och företagskultur och påverkar avdelningar, funktioner och roller genom hela organisationen.

Idhammar Systems interna experter levererar ledande konsulttjänster inom fyra viktiga områden:

Lean manufacturing och OEE
OEE-data är en central drivkraft för lean manufacturing. Vi visar er hur ni ska gå till väga för att utnyttja era data till fullo för att upptäcka, möjliggöra och mäta förbättringar.
Kontinuerlig förbättring
Kontinuerlig förbättring handlar om att förbättra materialanvändning, minska arbetskraftsavvikelser och omarbeta kostnader. Vi hjälper er att använda MMS- och OEE-verktyg för att uppnå prestandaförbättringar.
Lean TPU
Totalt produktivt underhåll (TPU) är ytterligare ett steg – efter lean maintenance och manufacturing – mot att minska alla sorters ”svinn” i processen. Vi hjälper er att fokusera på att mäta effektiviteten hos TPU-initiativ.
Energihantering
Fokus på energieffektivitet ligger i ropet inom alla organisationer. Våra konsulter är experter på att hjälpa er att fullända konsten – genom att driva fabriken så effektivt som möjligt för att minska haverier, ineffektiva uppstarter, långsam utrustning, kasserade produkter och underutnyttjad kapacitet.

Implementering

Med Idhammar Systems implementeringstjänst kan ni vara säkra på att era system installeras och aktiveras på kortast möjliga tid och med minimala driftavbrott:

Planering/projektledning
I planeringsfasen fokuserar vi på att undersöka era kunskapsnivåer, hård- och mjukvarukrav, konfigurationer, interna och externa resurser, tidsskalor och projektägande. Vårt dedikerade projektledningsteam samarbetar sedan med er för att leverera i tid och inom budget.
Datarensning/databasomställning
Era databaser kan vara fyllda med inaktuella (och ibland till och med utdaterade) data. Vi rensar data för att skapa användbar ”information från data”. I våra fjärrtjänster ingår systemhantering, för att säkerställa att information används för att driva era förbättringsprogram.
Genomgång efter implementering
En genomgång efter implementeringen tillsammans med hela projektteamet erbjuds för att ni ska känna er trygga med att ni med hjälp av Idhammar Systems har skapat en grund för snabb avkastning på investering. I detta skede dokumenteras processförbättringar och bättre systemanvändningsmöjligheter för övervägande och planering.
Teknisk installation/konfiguration/implementering
Med planen på plats kan Idhammar Systems tekniska team börja implementera era system för maximal effektivitet. Alla krav gällande extern systemintegration och datainsamling/migrering hanteras vid installation och konfiguration.
Utbildning och support
Utbildning på företaget eller annan plats – för IT-administratörer, ledning och operatörer – tillhandahålls under systemimplementeringsfasen. Det modulära systemet är lättnavigerat och användarvänligt och utbildad personal kan ofta förmedla kunskap till sina kollegor.

Integreringar

Samla in och hantera information från olika system inom hela ert företag.

Vårt systemutvecklingsteam har erfarenhet av flera olika plattformar – Windows NT och Windows 95/98/2000. ISO9001:2008-procedurer följs för att säkerställa att högkvalitativa programvaror och tjänster tillhandahålls.

Integrering med standardsystem
Idhammars underhållssystem och OEE-system integreras med andra system som affärs-, ekonomi-, tidsregistrerings-, tillsynskontroll- och datainsamlingssystem. Våra konsulter inom applikationsintegration kan hjälpa er att designa, bygga och implementera gränssnitt som komplement till era befintliga applikationer.
Skräddarsydd programvaruutveckling
Om ni behöver ett system för vilket det saknas ett tillgängligt eller lämpligt paket, kan ni samarbeta med våra skickliga systemanalytiker och utvecklare för att designa, bygga och implementera ert val.
Integrerade MMS- och OEE-system
Idhammar Systems moduler delar databas, vilket ger tillgång till anläggningsdetaljer. Lösningen förbättrar kommunikationen till och från underhållstekniker så att OEE-relaterade driftstoppshändelser och förbättringsagendor automatiskt länkas till arbetsordrar, med statusvarningar och prioriteringsflaggor.

Idhammar kunskapsbas

Er resurs för insikter och vägledning kring anläggningsunderhåll

Vår kunskapsbas ger dig tillgång till artiklar, produktinformation, instruktionsvideor, uppdateringar, webbseminarium och vanliga frågor. Här finns också ett forum där våra kunder kan diskutera och utbyta idéer och erfarenheter.

Det ni behöver, när ni behöver det
 • Utbildningsmaterial tillgängligt dygnet runt, året runt
 • Webbseminarier och podcasts om aktuella ämnen – live eller on demand
 • Arkiv över samtliga webbseminarier och Idhammars onlineevent
 • En trygg miljö för innehållsrelaterade frågor och feedback
Håll er uppdaterade kring viktiga ämnen
Vi laddar regelbundet upp insiktsfullt innehåll i samarbete med våra kunder:
 • Självlärande onlinekurser
 • Individuella produktmoduler
 • Skräddarsytt material för organisationer

Utbildning

Maximera er potential med standardsystemutbildning och/eller skräddarsydda kurser.

Uppfräschande utbildning
När nya användare börjar använda Idhammar System efter att implementeringsprojektet har avslutats kommer de att kunna lära sig mycket av redan utbildade användare. Men genom att delta på vår uppfräschande distansutbildning under 1-2 timmar får både nya och befintliga användare svar på alla sina frågor, vilket gör det möjligt för dem att använda systemet på ett bättre sätt.
Förråds- och inköpsutbildning
Allmän förråds- och inköpshantering, avancerade inköp och avancerad förrådshantering är workshops utformade för att hjälpa kunderna att skapa ambitiösa planer för förrådsminskning.
Avancerad systemutbildning
För att hjälpa IT-administratörer och systemsponsorer att förstå alla funktioner i våra system erbjuder vi workshoputbildning inom systemintroduktion, systemadministration och avancerad teknik.
Avancerad underhållsutbildning
För användare med ambitiösa mål för minskning av underhållsbudgeten eller efterlevnadsutmaningar erbjuder vi utbildning inom:
 • Arbetsorderhantering
 • Anläggningsstruktur och dokumenthantering
 • Planerat och förutsägande underhåll

KUNDSUPPORT

Idhammar Systems hjälper er verksamhet med fortlöpande förbättringar. Vår kundsupport ser till att våra system alltid fungerar effektivt i er organisation. Vi finns alltid till hands för att hjälpa er på plats om så behövs.

Helpdesksupport

Vårt årliga supportavtal ger dig tillgång till vår helpdesk med teknisk specialistkompetens som erbjuder:
 • Stöd för tillämpningar och användare
 • It-support på distans
 • Direkt och pålitlig webbåtkomst är tillgänglig för omställning av programvara och normalisering av databaser

Systemunderhåll på distans

Våra teknikexperter kan utföra ytterligare systemunderhållsuppgifter åt dig:
 • Systemkonfiguration
 • Användarregistrering och säkerhetshantering
 • Skrivarkonfiguration
 • Backuphantering
 • Generering, granskning och distribution av nyckelrapporter

TJÄNSTER

PRISSÄTTNING

Kontakta någon av våra konsulter för ett prisförslag …