28 nov, 22

Hur ni kan dra nytta av ett molnbaserat förrådshanteringssystem

Tom HedgesBLOGGNo Comments

Ert företags tillväxt grundas på er förmåga att förutsäga och förebygga misslyckanden, förbättra anläggningsfördelningen och öka produktiviteten. Många företag med förrådshanteringsbehov vänder sig nu till molnteknik för att uppnå dessa mål.

Med en molnbaserad lösning för anläggningsunderhåll kan företagen använda realtidsdata för att fördela anläggningar effektivt enligt dynamiska operativa behov. Detta kan ge en rad fördelar som kortare driftstoppstid, färre flaskhalsar i både ingående och utgående flöde och dynamisk uppgiftshantering. Att ha ett system som hanterar och automatiserar alla dessa processer ökar produktionen, särskilt när personalen kan övervaka anläggningarna på distans.

Flexibiliteten inom anläggningsunderhåll kräver flexibla system som är utformade för att anpassa sig till förändringar. Det är därför molntjänsten är oumbärlig för alla företag som vill ha flexibiliteten att agera i realtid och implementera ett fullständigt lean tillvägagångssätt som förbättrar många processer i försörjningskedjan. 

Problemet med föråldrade förrådshanteringsprogram

Gamla, lokala system kan inte möta behoven hos moderna företag. Bortsett från det faktum att det finns begränsad personal som är utbildad i att underhålla dessa system (och att underhållskostnaderna ofta är höga), har de inte de framåtblickande funktioner som nyare system har, vilket begränsar företagets möjligheter till innovation och optimering.

Dessa system saknar t.ex. molnanalys i realtid som ger korrekta och aktuella insikter om faktorer som varierande efterfrågan.

Föråldrade system hindrar företag från att utnyttja tiden till fullo; företagen måste lägga resurser på att hantera systemet snarare än att hantera och optimera sin affärsverksamhet – en långt ifrån idealisk situation som är allt annat än modern.

Med molnsystem som drivs av en tredjepartsleverantör kan företagen frigöra sina mänskliga resurser och investera sin tid i produktivitet istället för felsökning.

Dessutom distribueras programvaruuppdateringar automatiskt, så att alla användare får ta del av de omedelbara fördelarna med avancerade funktioner.

Sammantaget ger molntjänsten större försäljningsvolymer, nöjda kunder och smidig förrådshantering, så det är ingen överraskning att dess användning ökar inom många branscher.  

Nyckelfunktioner i ett molnbaserat system för förråds- och anläggningshantering

Några av grundstenarna i system för förråds- och anläggningshantering är:

  • Centraliserad databas: Molnbaserade förrådssystem innehåller en centraliserad databas över förrådet och dess placering för att hjälpa er att hantera förrådsnivåer och övergripande förrådsunderhåll.
  • Anläggningsregister: En centraliserad databas över alla anläggningar, med information om anläggningens plats, leverantörs- och modelldetaljer, målprestanda, tekniska specifikationer och andra viktiga detaljer.
  • Anläggningsöverblick: Enheter för anläggningsöverblick som använder RFID- och GPS-teknik används också för överblick i realtid.
  • Arbetshanteringsverktyg: Detta underlättar hanteringen av tidsfrister för underhåll och hjälper användare att prioritera och fördela mänskliga resurser. Det tillhandahåller även detaljer om kontroller och förutsägande underhåll.
  • Datainsamling: Data samlas in från verkstadsgolvet såväl som både manuella och automatiserade produktionslinjer, vilket avlägsnar behovet av manuell rapportering och den mänskliga faktorn kopplad till sådan rapportering.
  • Användargränssnitt: Dessa system innehåller en plattform där samtliga användare kan komma åt alla nödvändiga funktioner från vilken enhet som helst. Detta ger dem ett fågelperspektiv över all information som är relevant för deras roll, vilket gör att de kan utföra uppgifter och lösa problem på bästa möjliga sätt. När det gäller rapportering är skärmarna inställda på att uppdateras automatiskt, så att användarna alltid har får uppdaterad information utan minsta ansträngning.

Fördelarna med molnbaserade förrådshanteringssystem

Lägre kostnader

En av de främsta fördelarna med molnteknik är att den kan bidra till att minska it-kostnaderna. Med molntekniken slipper man investera i dyr hård- och mjukvaruinfrastruktur.

Dessutom hjälper molntekniken också till att minska de totala underhållskostnaderna eftersom all programvara och applikationer finns på en fjärrserver som hanteras av tjänsteleverantören.

Dessa system säljs ofta med abonnemangsbaserade prismodeller, som kan vara mer kostnadseffektiva än traditionella system.

Realtidsuppdateringar

För att upprätthålla korrekta förrådsnivåer behöver företagen övervaka sina förrådsdata i realtid. Detta görs enkelt med molnbaserade förrådshanteringssystem som uppdaterar förrådsnivåerna i realtid. Detta innebär att företagen kan förbättra både överblick och utnyttjande av sina anläggningar för att undvika att artiklar fattas eller att förråden överfylls.

Centraliserad tillgång

Molnlösningen möjliggör centraliserad lagring, vilket gör det enkelt för alla att komma åt systemen från vilken enhet som helst, var som helst, när som helst. Trots den centraliserade åtkomsten bibehålls er dataintegritet. Detta är tack vare det faktum att molnleverantörer lagrar data på flera servrar på flera platser, så att det alltid finns en backup.

Enkel skalbarhet och integration på flera platser

Skalbarhet är en av de största fördelarna med molnteknik. Företag kan skala upp eller ner sin verksamhet efter behov, vilket är avgörande för att kunna anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden.

Tiden med geografiskt splittrad verksamhet är äntligen förbi. Alla företag som är verksamma på mer än en plats kan nu dra nytta av den flexibilitet som molnlösningen erbjuder, så att man från alla platser kan komma åt samma centraliserade system. Detta gör det enklare än någonsin att expandera samtidigt som det underlättar centraliserad hantering.

Smidigt samarbete på distans

Molnteknik kan också bidra till att förbättra samarbetet. Med molnbaserade applikationer kan de anställda enkelt arbeta tillsammans med projekt i realtid från var som helst i världen, vilket hjälper till att förbättra kommunikationen och samordningen inom företaget. Specialister inom olika områden kan enkelt kommunicera och förmedla idéer mellan olika platser, så att underhållsstandarder av högsta kvalitet upprätthålls.

Realtidsrapportering

Med molnteknik kan ni mäta varje parameter i realtid för att uppnå era mål för lean operations. Istället för att vänta på att få insikter i framtiden kan man genom att analysera data i realtid se till att problem åtgärdas och processer optimeras så tidigt som möjligt, vilket minimerar kostnaderna för driftstopp och andra problem.  

Automatisering

Molnbaserade förrådshanteringssystem förbättrar effektiviteten genom att effektivisera många förrådsprocesser genom automatisering. Företag kan till exempel automatisera förrådspåfyllning eller skapa regelbaserade förrådsvarningar. På så sätt får de anställda mer tid till att fokusera på andra viktiga uppgifter.

Dessa system gör förrådshanteringen enklare än någonsin och minskar drastiskt antalet resor som teknikerna behöver göra för att utföra kontroller eller skaffa reservdelar och komponenter. Rekvisitioner, inköpsordrar, leveranser, returer, fakturor och krediter kan alla enkelt hanteras i ett enda system, vilket ger mindre administration och färre manuella kontroller.

Var alltid förberedd

Beredskap är nyckeln inom alla branscher men särskilt för kritiska verksamheter som att tillhandahålla räddningstjänst. Molnteknik förbättrar prestandan på alla de sätt som nämnts ovan, så att fordon alltid finns tillgängliga när de behövs och andra tillgångar som skyddsutrustning, apparater och annan utrustning alltid är redo att användas.

Fjärråtkomst är även här avgörande. Med fjärråtkomst kan stationspersonalen utföra förråds- och stationskontroller på spridda platser via mobila enheter och därmed öka effektivitet och beredskap.

Maximera drifttiden                                                                                           

Eftersom molntjänster hanteras av tredje part istället för team på plats är själva programvaran tillgänglig mer än 99,99 % av tiden, vilket minimerar risken för störningar.

Det är dock inte bara programvaran som gynnas av ökad drifttid tack vare molnlösningen – även verksamhetens utrustning är igång mer än någonsin tack vare den information som förutsägande underhåll genererar, vilket kan minska kostnaderna med 12-18 %.

Effektiv underhållsplanering är en viktig faktor för att maximera resultatet, och dessa molnbaserade system ger bättre kontroll än någonsin när det gäller underhållsplanering, vilket hjälper till att uppnå lean maintenance på högsta nivå.

Kundanpassningar

Molnlösningen gör det enkelt att bygga ett skräddarsytt system utifrån varje företags unika behov. Molnteknikens modulära uppbyggnad ger ultimat flexibilitet när det gäller att skapa en lösning som uppfyller era behov.

Vår plattform erbjuder en rad ytterligare funktioner, däribland grundorsaksanalys som används för att hitta grundorsaken till ett problem, minska projektrisker och även övervaka energianvändningen.

Utöver våra moduler integreras vår plattform med olika externa system inklusive affärs-, ekonomi-, tidsregistrerings-, tillsynskontroll- och datainsamlingssystem.

Framtidssäkert system

Införandet av andra nya teknologier i branscher som tillverkande industri, läkemedel och fordon förväntas innebära stora störningar, så migrering till molnlösningen är ett viktigt steg för att kunna utnyttja de möjligheter som uppstår inom andra affärsområden än förrådshantering.

Två exempel på detta är användningen av IoT- och digital tvillingteknik. En enkel tillämpning av IoT är anläggningsöverblick, som nämnts ovan. Den digitala tvillingteknologin är dock populär inom många branscher, inklusive hälsovård, fordon, energi och tillverkning (med 22,16 % av marknadsandelarna).  

En digital tvilling är en virtuell modell av en produkt. Den fysiska produkten är utrustad med sensorer och samlar in data om prestanda, energiproduktion och andra faktorer, vilket hjälper tillverkare och produktutvecklare att få värdefulla insikter som kan leda till förbättringar av den fysiska produkten.

Denna teknik kan även användas för att modellera processer och system. Den skiljer sig från simuleringar på grund av insamling av realtidsdata.

Tack vare molnlösningens enorma datalagringskapacitet och datorkraft möjliggörs samma omfattande kontroller och analyser som digital tvillingteknik tillhandahåller. Genom att använda molnteknik kan företagen se till att alltid kunna dra nytta av den senaste utvecklingen.  

Sammanfattning

Molnteknik är fördelaktig i alla situationer som kräver förråds- och anläggningshantering. Genom att tillhandahålla förrådsdata i realtid, minskade kostnader och förbättrad effektivitet kan molnbaserade förrådshanteringssystem hjälpa företag att få smidigare och effektivare drift än någonsin.

Vår plattform hjälper er att driva er verksamhet med lean-metoden och få större kontroll än någonsin över era data, tillgångar och förråd. Vi har kunder inom ett brett spektrum av branscher, inklusive tillverkning, räddningstjänst, allmännyttiga tjänster, livsmedel och läkemedel. Kontakta oss idag för att ta reda på mer om hur våra lösningar kan hjälpa er verksamhet att växa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This field is required.

This field is required.

PRISSÄTTNING

Kontakta någon av våra konsulter för ett prisförslag …